GİZLİLİK & ÇEREZ POLİTİKASI
Speak Easy Project ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak “Speak Easy Project”, “Şirket”, “biz” ya da “bizim” olarak anılacaktır), gizliliğinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Speak Easy Project, ürünlerine olan ilginiz ve bu internet sitesine yaptığınız ziyaretten dolayı müteşekkirdir. Gizliliğiniz, bizim için çok önemli ve internet sitemizi ziyaretiniz sırasında rahat hissetmenizi istiyoruz. İnternet sitelerimize yapılan ziyaretler sırasında elde edilen kişisel veriler, yasal hükümler uyarınca bizim tarafımızdan işlenmektedir. Bu gizlilik politikası aracılığıyla (“Gizlilik Politikası”) güvenlik önlemlerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 KİŞİSEL VERİ
Kişisel veri, tanımlanan ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgiyi kapsamaktadır; tanımlanabilir sıfatı, doğrudan ya da dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanıtıcı ya da o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğini ortaya koyabilecek bir ya da birden fazla hususi özellikle tanımlanabilen her türlü gerçek kişiyle bağdaştırılır. Bu verilere; isim ve soy isminiz, adresiniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız ya da doğum gününüz gibi bilgiler de dahildir. Kişisel Veri, her türlü formatta olabilir (örn., kağıt, elektronik, görüntü, ses). Speak Easy Project, tarafımızdan işlenen tüm Kişisel Verilerin adil ve hukuki biçimde işlenmesini sağlamak için gerekli adımları atmayı taahhüt eder. Kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanlarımız, veri işlemcilerimiz ve üçüncü parti hizmet sağlayıcılarımız, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymak ve bu Gizlilik Politikası’na uymakla yükümlüdür. Kişisel verileriniz; yalnızca sizin bu verileri bize kayıt, form ya da e-postaların doldurulması yoluyla, ürün ve hizmetler için yapılan siparişler kapsamında, sipariş edilen ürünler hakkında yapılan sorgular ya da taleplerde ve bize bilgiyi sunmayı tercih ettiğiniz benzer durumlarda toplanmaktadır.

Veritabanı ve içeriği; Speak Easy Project’de ya da bizi temsilen ve bize karşı sorumlu olan veri işlemcilerinde ve sunucularda tutulmaktadır.

Tarafımıza beyan ettiğiniz her türlü kişisel verinin kullanımı üzerindeki denetim ve sorumluluk, tarafımızca saklı tutulacaktır. Bu verilerin bazıları, veri koruma yasaları sizin yaşadığınız yetki alanındakilerden farklı olabilecek, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer yetki alanlarında bulunan bilgisayarlarda saklanabilmekte ya da işlenebilmektedir. Böyle durumlarda; o ülkede bulunan veri işlemcisinden, sizin yaşadığınız ülkede kullanılan veri korumalarına eşdeğer korumalara sahip olmasını talep edecek uygun koruma sistemlerinin kurulduğundan emin olunmaktadır.

 KİŞİSEL VERİNİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ 
İnternet sitemizi kişisel verilerinizi beyan etmeden kullanabilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda size bir ürün ya da hizmet sunulması ya da internet sitemizle iletişime geçmeniz gerekmesi halleri dışında internet sitemizi kullanmanız için kişisel bilgilerinizi paylaşmanız gerekmemektedir. Kişisel verilerinizi internet sitemizde nasıl topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız, aşağıda açıklanmaktadır:

a) İnternet sitemizi ziyaretinizde verilerin önemi

İnternet sitemizi kullandığınızda, internet sitemizle iletişim kurabilmeniz ya da hatalı erişimi önleme, sorun giderme ya da test işlemleri gibi güvenlik sebepleriyle veri işlemi gerçekleşebilmektedir. Topladığımız veriler arasında; internet sağlayıcınızın ismi, internet sitemize erişirken bağlantısını kullandığınız internet sitesi, ziyaretinizin tarihi ve saati, internet sitemiz üzerinden bağlantı yoluyla ziyaret ettiğiniz internet siteleri ve IP adresiniz de yer alabilmektedir. Bu işleme prosedürü, hizmetlerimizi sağlamamız için gerekli ya da iletişimin sağlanmasına yönelik meşru menfaatlerimize dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu iletişim sağlanmadığı takdirde internet sitesinin görüntülenememesi sebebiyle, bu prosedürün sizin de menfaatleriniz dahilinde olduğu varsayılmaktadır. Verilerinizin bu sebeple işlenmesine, gelecekte uygulanmak üzere herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda itirazda bulunabilirsiniz. Ancak; bu internet sitesinin ya da genel bireysel kullanıcılar için ihtiyaç duyulan teknik nedenler sebebiyle işleme prosedürünü durdurmanın mümkün olmaması nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinin, internet sitemize yapılacak bir itiraz sonrasında dahi gerçekleşebileceğini belirtmek isteriz. Bu nedenle veri işlenmesine yönelik mücbir sebepler, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinize karşı ağır basmaktadır. Yukarıda belirtilen işlenmeleri önleyebilmek için internet sitemizi ziyaret etmekten kaçınmanız yeterlidir. Oluşan bir güvenlik hadisesi nedeniyle verilerin soruşturma ve belgelendirme süreçleri için daha uzun süreli saklanması gerektiği haller dışında bu veriler, tek bir oturum sonunda silinmektedir.

b) Müşteri hesabı açılırken paylaşılan veriler

İnternet sitemizde bir müşteri hesabı açtığınızda, sağladığınız kişisel veriler (örn. İsim, adres, e-posta adresi, telefon, unvan ve erişim verileri) Speak Easy Project’nin müşteri veri tabanında saklanacak ve işlenecektir. Bu veriler, sözleşmeye uyabilmek ya da sözleşme öncesi önlemler alabilmek amacıyla işlenmektedir. Müşteri hesabınızı dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilir ve/veya aşağıda belirtilen iletişim adresiyle irtibata geçerek, gelecekte uygulanmak üzere, herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda kişisel verilerinizin bu amaçla daha fazla saklanmasına ya da kullanılmasına itirazda bulunabilirsiniz. İtirazda bulunulması halinde kişisel verileriniz anında silinecektir. Müşteri hesabının devre dışı bırakılması halinde müşteri hesabınız da silinecektir.

c) İletişim formu ya da e-posta aracılığıyla sizin iletişim kurmanız durumu

Bizimle iletişim kurmanız halinde (örn. iletişim formu ya da e-posta aracılığıyla), bize iletişim formunda sağlayacağınız kişisel verilerinizSpeak Easy Project tarafından saklanacak ve işlenecektir. İletişime geçmeniz halinde hangi verilerin toplanacağı, ilgili iletişim formunda görülebilmektedir. Bu veriler yalnızca sizin talebinize karşılık vermek ve/veya iletişim kurmak ve ilgili teknik yönetim için saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu verinin işlenmesi, bir sözleşmeye ya da sözleşme öncesi önlemlere uyulması ya da bu taleplerin işlenmesi, ortak menfaatlerimiz kapsamında olduğundan dolayı, veri işlenmesinin bu anlamda oluşan çıkar çatışmasında sizin menfaatlerinizden daha önemli olmadığı durumda bizim de meşru menfaatlerimiz çerçevesinde olması nedeniyle gerçekleştirilmektedir.

Talebin işlenmesinin tamamlanmasının ardından yapılan iletişim verilerini yalnızca kanuni, yasal saklama süreleri ya da sınırlama yasaları ölçüsünde ya da yasal hakları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için daha uzun süre depolama yapılması gerektiği sürece saklanacaktır.

d) Haber bülteni kayıt verileri

Haber bültenimize kaydolmanız halinde, kişisel verileriniz (örn. isim, adres ve e-posta adresi) Speak Easy Project tarafından pazarlama, reklam ve tanıtım amaçlı olarak saklanacak ve işlenecektir. Bu verilerin işlenmesi, sizin izninize tabidir ya da sözleşmenin uygulanması amacıyla gerçekleşmektedir. Bu durumlarda; size Speak Easy Project’nin ürünleri, hizmetleri, teklifleri ya da etkinlikleriyle ilgili hizmet ve ürünler hakkında düzenli olarak tanıtım bilgisi gönderilecektir. Aşağıda belirtilen iletişim adresiyle irtibata geçerek ya da haber bülteninde belirtilen aboneliği iptal etme seçeneği aracılığıyla aboneliği iptal ederek, gelecekte uygulanmak üzere herhangi bir sebep belirtmeden dilediğiniz anda bu tür haber bültenlerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ettiğiniz andan itibaren e-posta adresiniz, artık size haber bülteni gönderimi yapmadığımızdan emin olmak için meşru menfaatlerimiz kapsamında varsaydığımız vazgeçme veri tabanında yer alan bir kopyası hariç, anında haber bülteni dağıtım listemizden silinecektir.

Bu Gizlilik Politikası’nı ve diğer sözleşmeleri icra etmek ya da uygulamak ya da Speak Easy Project’nin, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mallarını ya da güvenliğini korumak için kişisel bilgileriniz üçüncü partilere bildirilebilir. Diğer şirketler ve kuruluşlarla dolandırıcılığa karşı koruma ve kredi riskinin azaltılması ya da bir bankacılık kuruluşu tarafından çevrimiçi mağazamızda sunulan bir ödeme noktası aracılığıyla sipariş edilen ürünlerin ödemelerinin işlenebilmesi için bilgi alışverişi yapılmasını da kapsamaktadır. Kişisel veriler, yasa ya da düzenlemeler gereği devlet kurumları, düzenleyici ve adli makamlara sunulabilir. Bu tür bir beyan; yasal yükümlülüklere uygunluk sağlanması için söz konusu olabilir ya da kamu menfaati için gerçekleştirilen bir görevin ifası için gerekli olabilir ya da bizim ya da üçüncü bir partinin meşru menfaatine dayalı olabilir. En son durumun gerçekleşmesi halinde, böylesi bir kullanıma itirazda bulunabilirsiniz; ancak, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinize ağır basan mücbir sebepler gösterebilmemiz halinde ya da bu durumun, yasal hakların korunmasının sağlanması ve savunulması için gerekli olduğu durumda, veriler hala işlenebilecektir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI

Bu web-sitesinde çerezler kullanılmaktadır. İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz çerezlerimizi kabul edersiniz.

GÜVENLİK

Speak Easy Project; sınırlar arası tüzel kişilikleri, iş süreçleri, yönetim yapıları ve teknik sistemleriyle küresel bir kuruluştur. Bu nedenle gizlilik uygulamalarımız, tüm dünya çapında elde edilen kişisel verilerin korunması için tasarlanmıştır. Speak Easy Project’nin politikalarına göre; yalnızca Speak Easy Project’nin, sorumluluklarını yerine getirmek için bilgiyi meşru sebeplerle görüntüleme ya da erişme hakkı olması gerektiğine karar verdiği yetkili çalışanlara, temsilcilere, yüklenicilere, tüzel kişilere ve İşlemcilere kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Speak Easy Project; sizin sağladığınız ve bizim, üçüncü partilerin manipülasyon, kayıp, tahribat ve erişimine karşı idare ettiğimiz verileri korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojideki ilerlemeler uyarınca sürekli geliştirilmektedir.

Size, internet sitemizin belirli kısımlarına erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimizde (ya da şifre seçtiğinizde), bu şifreyi gizli tutmakla yükümlüsünüz. Bu tür şifreleri, kimseyle paylaşmamanızı önemle rica ediyoruz.

VERİ SAKLAMA

Yukarıda özel saklama süreleri belirtilmediği sürece, aşağıdaki genel kurallar geçerli olacaktır:

Verileriniz, kullanım amacı için gerekli olmadığı anda ya da izninizi geri çektiğinizde, ya da meşru menfaatlere dayalı olarak kullanımına itiraz ettiğinizde ve bizim bu itiraza karşı meşru bir iptal hakkımız bulunmadığında silinecektir. Bazı hallerde; yasalar gereği uygulamakla yükümlü olduğumuzda (örn. vergi ve ticaret kanunu uyarınca) ya da verilerin yasal hakların sağlanması, uygulanması ya da savunulması için gerekli olduğunda, daha uzun saklama süreleri uygulanabilmektedir. 

Kişisel verilerinizi kullanma yöntemimizde ya da yasal gereksinimlerde oluşacak değişiklikleri yansıtabilmek için bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleme ve değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklik yapılması halinde, değiştirilen Gizlilik Politikası internet sitemizde yayınlanacaktır.

 
Search for:
Arabic AR English EN German DE Turkish TR